Postingan

Menampilkan postingan dengan label Kurva Proses Pengeringan

KURVA PROSES PENGERINGAN

Gambar
Karakteristik proses pengeringan suatu bahan bergantung pada waktu yang diperlukan , sehingga kurva kandungan air bahan terhadap waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan air dari bahan tersebut dapat digambarkan seperti dalam gambar dibawah, yang dinamakan kurva pengeringan. Pada proses pengeringan berlaku dua proses, yaitu pada permulaan proses air dipermukaan bahan akan diuapkan,seperti yang digambarkan pada kurva pengeringan yang berkemiringan rendah,kemudian barulah berlaku proses pemindahan air dari bahagian dalam bahan kepermukaaannya . Semakin lama semakin sedikit air yang diuapkan. Proses ini berlangsung sampai air yang terikat saja yang tinggal di dalam bahan tersebut, seperti digambarkan oleh kurva asimptot di sebelah kanan grafik.